Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

F.I.T.Leefstijlprogramma


F.I.T. Leefstijlprogramma: (Groeps)beweegprogramma – Overgewicht

Begeleiding
Onder onze begeleiding wordt het u mogelijk gemaakt uw leefstijl met betrekking tot (over)gewicht en bewegen in positieve zin voor altijd te veranderen. Wij hebben met diëtisten van Vie (Voeding in Evenwicht) het F.I.T.- programma ontwikkeld.

Leefstijlverandering
F.I.T. staat voor Food, Interaction en Training. Met de combinatie van dieetadvies, groeps- en individuele gesprekken èn bewegen bereikt u een gezonde leefstijl: u verliest ten minste 5% van het gewicht wat u heeft bij de start van het programma én werkt aan een betere conditie.

Programma
Het betreft een beweegprogramma waaraan u 12 maanden deelneemt. U bezoekt daarbij 2x per week het sportcentrum, aangevuld met beweegactiviteiten thuis. De eerste 3 maanden zijn de fysiotherapeuten nadrukkelijk aanwezig om instructie te geven en het bewegen met overgewicht samen met u, goed op de rails te zetten. Bezoeken aan de diëtiste zijn wenselijk  en vinden plaats naar uw eigen behoefte en mogelijkheden. (Alleen in geval wij uw voedingsgewoonte onvoldoende achten, stellen wij 1x bezoek aan de diëtiste verplicht). Gedurende de resterende weken wordt u minder intensief maar blijvend begeleid door de fysiotherapeuten. Over de gehele periode voeren wij met u gesprekken, waarin informatie wordt gegeven over gewichtscontrole en bewegen, de geboekte resultaten, de voortgang met betrekking tot uw persoonlijke actieplan, de valkuilen en vele tips. Ook zal er eventueel gelegenheid zijn uw ervaringen uit te wisselen met deelnemers die hetzelfde beweegprogramma volgen.

Wat gaat er gebeuren
Na uw aanmelding wordt u uitgenodigd om een afspraak te maken bij de fysiotherapeut. In dit 1e gesprek bepaalt deze of u geschikt bent om aan het beweegprogramma deel te nemen aan de groepslessen of u anders individueel te begeleiden. Uw wensen en mogelijkheden worden besproken en u krijgt informatie over trainingstijden en de mogelijkheden binnen uw zorgverzekering. Ook kan er een lichamelijk onderzoek plaats vinden, indien uit het gesprek blijkt dat dat noodzakelijk is. De fysiotherapeut neemt samen met u de inhoud van het beweegprogramma door. Uw voedingsgewoonten worden eveneens besproken en mochten  volgens ons uw voedingsgewoonten onvoldoende lijken, dan is een bezoek aan de diëtiste ten minste 1x verplicht. Overige bezoeken aan de diëtiste zijn wenselijk maar vinden plaats naar uw behoefte en mogelijkheden.
Als zowel u als de fysiotherapeut mogelijkheden zien om aan het programma deel te nemen, dan volgt een 2e afspraak.

Gedurende de 2e afspraak wordt, in sportkleding, met de fysiotherapeut een (lichte) lichamelijke test afgenomen, aan de hand waarvan later de door u geboekte vooruitgang kan worden gemeten. Overige gegevens zoals buikomvang, vetpercentage en huidplooimeting worden, als u dat eveneens wilt, met hetzelfde doel gemeten. (Het eventueel meten van het cholesterolgehalte vindt, in overleg met u, plaats bij de huisarts). Ook zult u worden rondgeleid door het gebouw en krijgt u een kledingadvies en uitleg over het gebruik van kleedkamers, kledingkastjes en dergelijke. Vervolgens wordt samen met u een passend plan van aanpak vastgelegd.

Gedurende de 3e afspraak gaat u echt met het beweegprogramma aan de slag en krijgt informatie over het gebruik van de hartslagmeter, de diverse trainingstoestellen, de intensiteit van het trainen en het gebruik van uw logboek. Na afloop van uw eerste training zal registratie voor een toegangpas plaatsvinden bij de balie van het sportcentrum. De eerstvolgende keer krijgt u deze uitgereikt. Deze gebruikt u telkens bij het binnentreden in het sportcentrum.

Gedurende de rest van het jaar zullen uw vorderingen worden besproken, resultaten gemeten worden en mogelijkheden worden bepaald die uw leefstijlverandering bekrachtigen. Ook zal er eventueel gelegenheid zijn uw ervaringen met deelnemers die hetzelfde beweegprogramma volgen, uit te wisselen.

Rond week 12 en 48 in het programma zullen opnieuw testen gedaan worden om de effecten van het programma op uw gezondheid en fitheid te meten.

Als u het programma gedurende 48 weken heeft kunnen volgen ontvangt u een certificaat.

Kosten:
De fysiotherapeutische begeleiding zal worden vergoed uit uw aanvullende zorgverzekeringspakket, als u voldoende verzekerd bent. Gedurende het 1e gesprek kijkt de fysiotherapeut dit voor u na en bespreekt uw mogelijkheden. Voor de kosten voor het bezoek aan de diëtiste verwijzen wij u naar onderstaand telefoonnummer. Wij raden u aan om vooraf uw verzekeringsgegevens na te kijken.

Meer informatie?
Neem contact met ons op of vul het contactformulier in.
Ook kunt u aanvullende informatie inwinnen of een eventueel bezoek bij de diëtiste afspreken bij:
Marja Wendt, diëtist VIE (Voeding in Evenwicht)
m.wendt@viedietist.nl of 06-29605024

Maak een afspraak