Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Diabetes 2 Move


Diabetes 2 Move : (Groeps) beweegprogramma – Diabetes en bewegen

Begeleiding
Onder onze begeleiding wordt het u mogelijk gemaakt uw leefstijl met betrekking tot diabetes en bewegen in positieve zin voor altijd te veranderen.

Het programma is opgezet in samenwerking met een in diabetes gespecialiseerde huisarts, sportinstructeurs van het sportcentrum en diëtistes van de organisatie Voeding In Evenwicht.

Leefstijl verandering
Het programma heeft als doel de glucosewaarden van uw bloed in gunstige zin te beïnvloeden en daarmee uw gezondheid en leefstijl ten positieve te veranderen. Het geeft inzicht in uw lichamelijke belastbaarheid en veiligheid bij bewegen met diabetes en biedt de mogelijkheid uw voedingspatroon te verbeteren.

Programma
Het betreft een beweegprogramma waaraan u 12 maanden deelneemt. U bezoekt daarbij 2x per week het sportcentrum, aangevuld met beweegactiviteiten thuis. De in diabetes gespecialiseerde huisarts is gedurende het gehele programma beschikbaar voor advies. De eerste 3 maanden zijn de fysiotherapeuten nadrukkelijk aanwezig om instructie te geven en het bewegen met diabetes samen met u, goed op de rails te zetten. Gedurende de resterende weken wordt u minder intensief maar blijvend begeleid door de fysiotherapeuten. Over de gehele periode voeren wij met u gesprekken, waarin informatie wordt gegeven over diabetes en bewegen, de geboekte resultaten, de voortgang met betrekking tot uw persoonlijke actieplan, de valkuilen en vele tips. Ook zal er eventueel gelegenheid zijn uw ervaringen met lotgenoten die hetzelfde beweegprogramma volgen, uit te wisselen.

Wat gaat er gebeuren
Na uw aanmelding wordt u uitgenodigd om een afspraak te maken bij de fysiotherapeut. In dit 1e gesprek bepaalt deze of u geschikt bent om aan het beweegprogramma deel te nemen aan de groepslessen of u anders individueel te begeleiden. Uw wensen en mogelijkheden worden besproken en u krijgt informatie over trainingstijden en de mogelijkheden binnen uw zorgverzekering. Ook kan er een lichamelijk onderzoek plaats vinden indien uit het gesprek blijkt dat dat noodzakelijk is. De fysiotherapeut neemt samen met u de inhoud van het beweegprogramma door. Uw voedingsgewoonten worden eveneens besproken en mochten er volgens ons verbeteringen nodig zijn dan zal een bezoek bij de diëtiste worden voorgesteld.
Als zowel u als de fysiotherapeut mogelijkheden zien om aan het programma deel te nemen, dan volgt een 2e afspraak.

Als, na het 1e gesprek samen met u, is gebleken dat er mogelijkheden zijn om aan het beweegprogramma deel te nemen, zal uw huisarts (of internist, als deze u naar ons heeft verwezen) op ons verzoek, indien nodig, een aantal (bloed) onderzoeken doen en een ECG laten maken. De resultaten van het 1e gesprek en de uitslagen van deze onderzoeken bepalen of u definitief kunt deelnemen. Zodra dat het geval is volgt een 2e afspraak bij de fysiotherapeut.

Gedurende de 2e afspraak wordt, in sportkleding, met de fysiotherapeut een (lichte) lichamelijke test afgenomen, aan de hand waarvan later de door u geboekte vooruitgang kan worden gemeten. Ook zult u worden rondgeleid door het gebouw en krijgt u een kledingadvies en uitleg over het gebruik van kleedkamers, kledingkastjes en dergelijke. Vervolgens wordt samen met u een passend plan van aanpak vastgelegd.

Gedurende de 3e afspraak krijgt u een instructie om bij uzelf de glucose te meten. Tevens krijgt u een hartslagmeter uitgereikt. De 1e negen weken zal altijd 1x voor en 1x na het sporten de bloedglucose gemeten worden. U gaat echt met het beweegprogramma aan de slag en krijgt informatie over het gebruik van de hartslagmeter, de diverse trainingstoestellen, de intensiteit van het trainen en het gebruik van uw logboek. Na afloop van uw eerste training zal registratie voor een toegangpas plaatsvinden bij de balie van het sportcentrum. De eerstvolgende keer krijgt u deze uitgereikt. Deze gebruikt u telkens bij het binnentreden in het sportcentrum.

Gedurende de rest van het jaar zullen uw vorderingen worden besproken, resultaten gemeten worden en mogelijkheden worden bepaald die uw leefstijlverandering bekrachtigen. Ook zal er eventueel gelegenheid zijn uw ervaringen met overige deelnemers die het zelfde beweegprogramma volgen, uit te wisselen.

Rond week 12 en 48 in het programma zullen opnieuw (bloed)onderzoek en testen gedaan worden door huisarts (en/of verwijzend internist) en fysiotherapeut om de effecten van het programma op uw gezondheid en fitheid te meten.

Als u het programma gedurende 48 weken heeft kunnen volgen ontvangt u een certificaat.

Kosten:
De fysiotherapeutische begeleiding zal worden vergoed uit uw aanvullende zorgverzekeringspakket, als u voldoende verzekerd bent. Gedurende het 1e gesprek kijkt de fysiotherapeut dit voor u na en bespreekt uw mogelijkheden. Voor de kosten voor het bezoek aan de diëtiste verwijzen wij u naar onderstaand telefoonnummer. Wij raden u aan om vooraf uw verzekeringsgegevens na te kijken.

Meer informatie?
Neem contact met ons op of vul het contactformulier in.
Ook kunt u aanvullende informatie inwinnen of een eventueel bezoek bij de diëtiste afspreken bij:
Iris Walsmit, diëtisteVIE (Voeding in Evenwicht)
i.walsmit@viedietist.nl of 06-50855371

Maak een afspraak